Disclaimer

300_disclaimer.jpg

CampShop.nl neemt alle zorg in acht die redelijkerwijs van haar gevraagd kan worden om te verzekeren dat de informatie op deze site juist en up-to date is. Fouten en verzuimen zijn echter niet uit te sluiten. Daarom dient de lezer niet zonder meer uit te gaan van de juistheid van de vermelde informatie.

Deze website richt zich tot Nederlandse, Belgische en Duitse consumenten en is afgestemd op de in Nederland gebruikelijke voorschriften. Op raadplegen van deze website en iedere aanbieding, aanvaarding of overeenkomst zijn naast onze herziene algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Keijmel en Zoon Recreatie B.V. gedeponeerd op 5 juni 1992 onder nummer 141/92 ter griffie der arrondissementsrechtbank te Middelburg ook de voorschriften van Nederlands recht van toepassing.

Een exemplaar van onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden sturen wij u op verzoek kosteloos toe.

CampShop.nl heeft geen enkele invloed op de wijze waarop de informatie door gebruiker kan worden gebruikt en wijst iedere aansprakelijkheid af voor verlies aan inkomsten of contracten, of voor directe, indirecte of gevolgschade van welke aard ook voortvloeiend of in verband met gebruik van dergelijke informatie. 

Goederen worden geleverd conform de wettelijke in Nederland geldende bepalingen aangaande verkoop op afstand

Dit bericht niet meer weergeven

Hoe kan ik zoeken?

De zoekmachine geeft alleen pagina's weer die alle ingegeven zoektermen bevatten.
Om het zoekresultaat te verfijnen kunt u meerdere termen invoeren.

Zoekopdrachten zijn niet hoofdlettergevoelig.
Voorbeeld: zoeken naar zoekopdracht, ZOEKOPDRACHT, en Zoekopdracht levert hetzelfde resultaat op.

Maak geen gebruik van verkleinwoorden en/of meervouden van een zoekterm
Voorbeelden:

- Haak i.p.v haakjes.
- Wielslot i.p.v. wielsloten.

Zoektermen verbinden

Om termen te verbinden gebruikt u aanhalingstekens (").
Voorbeeld: de zoekopdracht zoek gegevens toont alle pagina's die de woorden zoek en gegevens in de pagina hebben staan.
De zoekopdracht "zoek gegevens" (inclusief aanhalingstekens) toont alle pagina's waarin de complete tekst zoek gegevens voorkomt.