Privacy verklaring van CampShop.nl

CampShop.nl heeft deze privacy verklaring opgesteld om aan te geven op welke wijze CampShop.nl met uw persoonlijke informatie omgaat. Het betreft hier de volgende websites: www.keijmel-recreatie.nl ,  www.campshop.nl , en www.campshop.be , www.campshop.info .Alle gegevens die door www.campshop.nl en  www.keijmel-recreatie.nl worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier worden openbaar gemaakt. De informatie die u aan www.campShop.nl en www.keijmel-recreatie.nl geeft, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden.


Het doel van het registreren van persoonsgegevens door www.campshop.nl is het op correcte wijze factureren en verzenden van de door u bestelde artikelen. Het doel van het registreren van persoonsgegevens door www.keijmel-recreatie.nl is het op correcte wijze beheren van uw adresgegevens voor eigen reclamedoeleinden. www.campshop.nl richt zijn activiteiten voornamelijk op het internet (E-mail). www.keijmel-recreatie.nl richt zich voornamelijk op winkelverkoop (post).


Onze sites maken gebruik van zogenaamde cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het voor ons mogelijk maakt om bepaalde login informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, maar slechts machines. Elke bezoeker kan zijn/haar computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd. Het verzenden van uw gegevens via internet en/of service provider maakt geen deel uit van onze dienstverlening. Wij kunnen dan ook geen controle uitoefenen op de veiligheid van de verzending van uw E-mail berichten. Voor meer informatie over het verzenden van E-mail raadpleeg uw internet provider.


Onze registratieformulieren verzoeken de gebruikers ons van zowel persoonlijke als professionele informatie te voorzien (zoals naam, adresgegevens, email ). 
 www.campshop.nl en www.keijmel-recreatie.nl  zal naar aanleiding van een verzoek elke geregistreerde bezoeker (en zijn of haar persoonlijke gegevens) uit onze database verwijderen. Tevens kan de bezoeker online zijn gegevens aanpassen en wijzigen.


Contact opnemen met www.campshop.nl
Indien u nog vragen heeft over deze privacy verklaring, de sites van www.campshop.nl en www.keijmel-recreatie.nl  of uw ervaringen met een van onze sites, kunt u contact met opnemen met: 


Keijmel en zoon recreatie B.V. 
Afd. Klantenservice 
4511 AS Breskens (zld)
Telefoon: 0117-381665  Fax 0117-381798
contact@keijmel-recreatie.nl

Dit bericht niet meer weergeven

Hoe kan ik zoeken?

De zoekmachine geeft alleen pagina's weer die alle ingegeven zoektermen bevatten.
Om het zoekresultaat te verfijnen kunt u meerdere termen invoeren.

Zoekopdrachten zijn niet hoofdlettergevoelig.
Voorbeeld: zoeken naar zoekopdracht, ZOEKOPDRACHT, en Zoekopdracht levert hetzelfde resultaat op.

Maak geen gebruik van verkleinwoorden en/of meervouden van een zoekterm
Voorbeelden:

- Haak i.p.v haakjes.
- Wielslot i.p.v. wielsloten.

Zoektermen verbinden

Om termen te verbinden gebruikt u aanhalingstekens (").
Voorbeeld: de zoekopdracht zoek gegevens toont alle pagina's die de woorden zoek en gegevens in de pagina hebben staan.
De zoekopdracht "zoek gegevens" (inclusief aanhalingstekens) toont alle pagina's waarin de complete tekst zoek gegevens voorkomt.